Vi testar bästa mössan inför vinter

Mycket att göra just nu

Mycket granar i skogen säger dom

Solen går upp ibland och ibland så gör den inte det

Det är roligt att skriva i en låda som är gul